Hopp til hovedinnhold

S-hCG

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-hCG+beta-kjede

Alternative navn: Beta-hCG, humant chorion gonadotropin

Indikasjoner

Graviditetstest. Måling av hCG kan være nyttig ved diagnostikk av tidlig graviditet, ved mistanke om ekstrauterin graviditet og ved oppfølging av placentarester etter fødsel eller abort.

Laboratoriets analyse skal ikke benyttes som tumormarkør.

Referanseområde

KjønnReferanseområdeEnhet
Kvinne<5U/L

Tolkning

Under graviditet varierer hCG-nivået med graviditetslengden. Hormonet kan påvises allerede 9 dager etter konsepsjon. Maksimale verdier (12 000-290 000 U/L) ved uke 10 - 11. Deretter faller nivået til 1 000-60 000 U/L ved uke 20 og holder seg konstant på dette nivået frem til fødsel.
Det er vanskelig å sette grenser som skiller mellom ekstrauterint og normalt svangerskap, men fall eller manglende stigning i konsentrasjonen før uke 10-11 kan tyde på unormal utvikling, ofte ekstrauterint svangerskap. Halveringstiden for hCG i sirkulasjon er ca. 1 døgn. Dersom hCG ikke faller som forventet, kan dette tyde på vedvarende produksjon, enten fra intakt graviditet, fungerende placentarester eller pga. utvikling av blæremola.
hCG eller hCG-lignende substanser kan også produseres i endokrint aktive tumores, så som dysgerminom, teratom og seminom. Se Svangerskapets innflytelse på laboratorieverdier.

Etter menopausen øker produksjonen av hCG i hypofysen og hCG hos postmenopausale kvinner kan være opp mot 10 U/L.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Mer informasjon

  • Analysenummer: 634
  • Forkortet analysenavn: S-HCG
  • NLK-kode: NPU19579