Hopp til hovedinnhold

fS-Glukose, fastende

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Glukose, fastende

Alternative navn: Fastende blodsukker, glucose

Indikasjoner

Diagnose og kontroll av diabetes mellitus. Mistanke om hyper- eller hypoglykemi.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
4,0–6,0mmol/L
Varsling: Verdier over 23,0 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved nedsatt produksjon av insulin som ved diabetes mellitus type I eller ved nedsatt respons på insulin som ved nedsatt glukosetoleranse eller diabetes mellitus type II. To prøver med fS-Glukose over 7,0 mmol/L tilfredsstiller diagnosekriteriene for diabetes mellitus. Andre tilstander med hyperglykemi eller diabetes mellitus som levercirrhose, Cushings syndrom, feokromocytom, akromegali eller glukagonom.

Moderat høye verdier 6,1–6,9 mmol/L er assosiert med økt risiko for å utvikle diabetes mellitus.

Moderat lave verdier kan forekomme en til to timer etter fødeinntak, såkalt postprandial hypoglykemi.

Lave verdier ses ved overdosering av insulin- og sulfonylureapreparater, hypofyse- og binyrebark-insuffisiens, malnutrisjon og insulinomer.

Ekstremt lave verdier skyldes i de fleste tilfeller uheldig prøvehåndtering eller lagringsbetingelser.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon