Hopp til hovedinnhold

FIB-4

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: Pt-Leverfibrose (FIB-4)

Alternative navn: Pt-FIB-4, Fibrosis-4, Fibrosetest, FIB4

Indikasjoner

FIB-4 er et skåringssystem som baserer seg på pasientens alder, antall trombocytter, ASAT og ALAT. Indikasjon er utredning av leversykdom, kartlegging av risiko for utvikling av leverfibrose ved leversykdom, diabetes mellitus type 2, metabolsk syndrom, overvekt eller høyt alkoholinntak.

FIB-4 skal ikke brukes på uselekterte antatt friske individer.

Referanseområde

Referanseområde
<1,3

Tolkning

Ved lav FIB-4 skår < 1,3 har pasienten lav risiko for avansert leverfibrose. Ved sterk mistanke om leversykdom skal pasienten uavhengig av FIB-4 verdi henvises til gastroenterolog.

Ved høy FIB-4-skår ≥ 1,3 bør pasienten utredes videre med spesialiserte undersøkelser eller henvises til gastroenterolog.

Melding

Beregning gjøres automatisk ved hjelp av følgende formel:

FIB-4 = (alder x S-ASAT)/(B-Trombocytter x √S-ALAT).

FIB-4-skår er proporsjonal med pasientens alder, er validert og kan bestilles for aldersgruppen mellom 35 og 65 år.

Ved bestilling av FIB-4 rekvireres følgende analyser automatisk: B-Trombocytter, S-ASAT, S-ALAT.

Referanser:

1. Vesterhus M, Jørgensen KK, Frigstad SO et al. Vi trenger en ny strategi for leversykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2022.
2. EASL Clinical Practice Guidelines on non-invasive test for evaluation of liver disesase severity and prognosis – 2021 update. J Hepatol. 2021.

Mer informasjon

  • Analysenummer: E02
  • Forkortet analysenavn: FIB-4
  • NLK-kode: NPU58634