Hopp til hovedinnhold

U-Etylglukuronid

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Etylglukuronid (EtG) (uspesifikk)

Alternativt navn: EtG

Indikasjoner

Kan påvise nylig inntak av etanol (alkohol).

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Påvisningsgrense: 0,5 mg/L

Tolkning

En meget liten andel av inntatt alkohol glukuronideres i lever, og skilles ut i urin. Ved inntak av 2-3 alkoholenheter, vil EtG kunne påvises i urin i 15-25 timer etter at alkoholen er ute av blodet. Etter større inntak kan EtG påvises i opptil 4-5 dager. Påvisningsgrensen er satt på et nivå hvor alkohol i munnvann og konfekt etc. ikke vil påvises. Prøven screenes først med immunoassay og dersom denne er positiv (>0,5 mg/L), bekreftes den med LC-MS-MS mhp. Etylglukuronid og Etylsulfat. Disse stoffene er direkte metabolitter av etanol og er således svært spesifikke.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Mer informasjon

  • Analysenummer: 686
  • Forkortet analysenavn: U-ETG
  • NLK-kode: NOR25625