Hopp til hovedinnhold

U-Etanol

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Etanol (uspesifikk)

Alternative navn: Alkohol, etylalkohol

Indikasjoner

Analysen er egnet for å påvise nylig alkoholinntak. Dersom det er mistanke om metanol, isopropanol eller aceton, kan prøvene videresendes til Divisjon for rettstoksikologi, FHI for spesifikk analyse.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Svar under 0,3 g/L utgis som NEG.

Tolkning

Metoden påviser etanol i urinen og viser om det har vært alkohol i blodet siden forrige vannlating.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 666
  • Forkortet analysenavn: U-ETANOL
  • NLK-kode: NOR25624