Hopp til hovedinnhold

S-Cystatin C

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Cystatin C

Indikasjoner

Vurdering av nyrefunksjonen hos personer med lite muskelmasse, som barn, eldre over 80 år og personer med BMI under 20 kg/m2.

Cystatin C kan også gi bedre kvantitering av nyrefunksjonen ved GFR < 30 ml/min/1,73 m2 og er indisert ved dosetilpasning av legemidler som skilles ut i nyrene når nyrefunksjonen er redusert.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
≥ 1 år0,64–1,23mg/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved nedsatt glomerulusfiltrasjon: prerenalt ved sirkulasjonssvikt, renalt ved glomerulusskade, postrenalt ved avløpshinder. Lave verdier har liten klinisk interesse. Cystatin C er høy ved graviditet, kortikosteroidbehandling og ved hypertyreose. Cystatin C er lav ved hypotyreose. Cystatin C skal ikke brukes til å estimere nyrefunksjon ved disse tilstandene.

Ved analyse av Cystatin C medfører alltid beregning av den tilsvarende estimerte GFR, Cystatin C eGFR. Se Nyrefunksjonen.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon