Hopp til hovedinnhold

S-Cystatin C eGFR

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: Nyre-estimert GFR Cystatin C (overfl.=1,73m2)

Indikasjoner

Vurdering av nyrefunksjon. Se nyrefunksjon.


Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
1–17 år>72mL/min/1,73m2
Kvinne18–29 år>65mL/min/1,73m2
Mann18–29 år>72mL/min/1,73m2
Kvinne30–39 år>60mL/min/1,73m2
Mann30–39 år>68mL/min/1,73m2
Kvinne40–49 år>58mL/min/1,73m2
Mann40–49 år>65mL/min/1,73m2
Kvinne50–59 år>56mL/min/1,73m2
Mann50–59 år>62mL/min/1,73m2
Kvinne60–69 år>54mL/min/1,73m2
Mann60–69 år>61mL/min/1,73m2
Kvinne≥ 70 år>52mL/min/1,73m2
Mann≥ 70 år>59mL/min/1,73m2
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier har ingen klinisk interesse.

Merknad

Formelen for beregning av Glomerulær FiltrasjonsRate (GFR) basert på s-Cystatin C kan ikke benyttes for barn < 1 år.

Estimert GFR (eGFR) kan beregnes ut ifra S-Kreatinin eller S-Cystatin C, samt alder og kjønn. Reell GFR kan videre beregnes ut fra kroppsoverflate, dvs. høyde og vekt.

Måling av eGFR basert på S-Cystatin C kan gjøres i tillegg til S-Kreatinin eGFR, siden analysene har helt forskjellige feilkilder. Et samsvar mellom analysesvarene indikerer et sikrere estimat for nyrefunksjonen. Omvendt bør en ved forskjeller mellom S-Cystatin C eGFR og S-Kreatinin eGFR vurdere hvilke feilkilder som kan ha påvirket resultatene. Cystatin C varierer i liten grad (<5 %) med kjønn, muskelmasse, alder og etnisitet. Cystatin C er derfor en egnet tilleggsanalyse for bestemmelse av nyrefunksjon, først og fremst hos barn og eldre.

Mer informasjon

  • Analysenummer: A99
  • Forkortet analysenavn: S-CYSGFR
  • NLK-kode: NOR25910