Hopp til hovedinnhold

U-Cannabinoider

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Cannabis (uspesifikk)

Alternative navn: ''Hasj'', cannabis, marihuana, Sativex

Indikasjoner

Mistanke om bruk av hasjisj/marihuana.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Screening-analysen utføres med immunbasert metode som påviser cannabinoider, som naturlig kun finnes i Cannabis-planten. Dersom screeninganalysen er positiv, rapporteres analysen som UTFØRT. Prøven bekreftes så med spesifikk analyse med LC-MS-MS som påviser tetrahydrocannabinol-syre (THCA) som er en hovedmetabolitt av tetrahydro­cannabinol (THC), som er virkestoffet i cannabis.

For å hjelpe fortolkning av svaret utgis en analyse som heter U-THCA/kreatinin ratio. Her angis konsentrasjonen av THC-COOH i nmol/L dividert på konsentrasjonen av kreatinin (mmol/L) i urinprøven. Denne verdien vil grovt gjenspeile mengden av THC som er inntatt i løpet av den siste tiden. Verdier over omkring 100 gjenspeiler nylig bruk av flere doser, og gjenspeiler oftest daglig bruk. Verdier under omkring 30 kan enten representere et nylig inntak av en brukerdose (25 mg THC), eller inntak av flere doser dersom inntakene har funnet sted lenger tilbake i tid. Etter røyking av en vanlig brukerdose hasjisj vil deteksjonstiden være kort (3-4 dager). Etter store inntak over tid lagres THC i kroppen og utskilles sakte som THC-syre med en halveringstid på opptil 1-2 uker. Følgelig kan THC-syre unntaksvis påvises i opptil 6-8 uker eller mer etter siste inntak. For å påvise nye inntak anbefaler vi derfor en til to prøver per uke inntil prøvene er negative. Sannsynlig tidspunkt for siste inntak blir kommentert. Vennligst oppgi dato for siste inntak under kliniske opplysninger.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 654
  • Forkortet analysenavn: U-CANNAB
  • NLK-kode: NOR25839