Hopp til hovedinnhold

U-Benzodiazepiner

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Benzodiazepiner (uspesifikk)

Alternativt navn: Diazepamderivater

Indikasjoner

Påviser bruk av benzodiazepiner.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Screeninganalysen er immunbasert og påviser diazepam (Stesolid, Valium, Vival), oxazepam (Sobril) og nitrazepam (Apodorm). Lavdoserte benzodiazepiner som klonazepam (Rivotril) og alprazolam (Xanor) kan også påvises avhengig av inntatt dose og tiden siden siste inntak. Midazolam brukes hovedsakelig som injeksjoner ved inngrep og operasjoner på sykehus, men finnes også som munnvann. Flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam) er avregistrert i Norge.

Hvor lenge stoffene kan påvises vil være avhengig av dose og moderstoffets og metabolittenes halveringstid, som er sterkt variable.

Den spesifikke analysen utføres med LC-MS-MS som gir svært høy grad av sikkerhet. Sannsynligheten for nytt inntak siden forrige prøve vurderes ved serielle prøver (kvantitering) av oksazepam og diazepam. Dersom det er mistanke om overforbruk anbefales serum-analyse.

De såkalte Z-hypnotika, zopiklon (Imovane, Zopiclon) og zolpidem (Stilnoct) vil ikke påvises ved screening-analysen. For å påvise disse stoffene rekvireres R80 Zopiklon/Zolpidem.

Følgende stoffer påvises ved den spesifikke analysen:

Virkestoff

Handelsnavn

Påviste stoffer

Deteksjonstid etter siste inntak

Diazepam

Stesolid, Valium, Vival

desmetyl-diazepam, temazepam, oxazepam

3-6 uker

Oxazepam

Sobril

oxazepam

3-5 døgn

Flunitrazepam

Flunipam, Rohypnol (avreg.)

7-amino-flunitrazepam

Inntil en uke

Nitrazepam

Mogadon, Apodorm

7-amino-nitrazepam

Inntil en uke

Klonazepam

Rivotril

7-amino-klonazepam

Inntil en uke

Alprazolam

Xanor

alprazolam

Inntil fire døgn

Midazolam

Midazolam, Buccolam, Dormicum

OH-midazolam

2-3 døgn

Mer informasjon

  • Analysenummer: 652
  • Forkortet analysenavn: U-BENZOD
  • NLK-kode: NOR25838