Hopp til hovedinnhold

U-Amfetaminer

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Amfetaminer (uspesifikk)

Indikasjoner

Kontroll av bruk av amfetamin-holdige preparater som, Elvanse, Aduvanz, Attentin og Dexamfetamine samt ved mistanke om bruk av amfetamin, metamfetamin eller Ecstasy-stoffer.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Prøven screenes med immunbaserte metode som påviser amfetaminer som amfetamin og metamfetamin. Dersom denne er negativ, vil svaret bli utgitt samme dag. Dersom screeningen er positiv, vil analysen bli besvart som UTFØRT. Prøven bekreftes med spesifikk analyse på LC-MS-MS som gir svært høy grad av sikkerhet. Amfetamin finnes i preparatene Dexamfetamin, Elvanse, Aduvanz og Attentin og skilles i hovedsak uomdannet ut i urin.

Metamfetamin forekommer nærmest utelukkende i illegalt amfetamin, men ved inntak av meget store doser av ovennevnte medikamenter, så kan det påvises lav konsentrasjon av metamfetamin. Antiparkinsonmiddelet selegelin (Eldepryl) omdannes i kroppen til både amfetamin og metamfetamin, som kan påvises i urin. Dersom det er mistanke om sidebruk av illegalt amfetamin, kan prøven videresendes til kiral analyse, som vil skille mellom dekstro- og levo-amfetamin. De ovennevnte medikamentene inneholder kun dekstro-amfetamin, mens illegalt amfetamin gjerne inneholder både dekstro- og levoamfetamin i såkalt rasemisk blanding.

Stoffene utskilles i urin og kan avhengig av inntatt dose og urinens pH påvises opp mot en ukes tid.

Mer informasjon

  • Analysenummer: A76
  • Forkortet analysenavn: U-AMF
  • NLK-kode: NOR25835