Hopp til hovedinnhold

S-Anti-HAV total (IgG+IgM)

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Hepatitt A virus (HAV) antistoff

Alternative navn: Hepatitt A virus (HAV) IgG og IgM-antistoff, Hepatitt A vaksinekontroll

Indikasjoner

S-Anti-HAV total analyseres automatisk ved rekvirering av Hepatitt A og Hepatitt A vaksinekontroll.
Analysen rekvireres ved fire ulike problemstillinger:
1. Ved holdepunkt for eller mistanke om akutt eller nylig hepatitt.
2. Påvisning av tidligere gjennomgått HAV infeksjon.
3. For å vurdere tidligere gjennomgått klinisk hepatitt av ukjent årsak.
4. Påvisning av immunitet mot HAV etter vaksinasjon (Hepatitt A vaksinekontroll).

Tolkning

Analysen er kvalitativ. Resultatene på S-Anti-HAV total angis som negativ, grenseverdi eller positiv.

Tolkning ved spørsmål om akutt hepatitt A:

S-Anti-HAV IgM

S-Anti-HAV total

Klinisk situasjon

Negativ

Negativ

Ikke beskyttet mot hepatitt A.

Negativ

Positiv

Immunitet etter tidligere gjennomgått HAV-infeksjon eller vaksinasjon.

Positiv

Positiv

Akutt hepatitt A*

*Falsk positiv anti-HAV IgM kan forekomme. Se S-Anti-HAV IgM.

Tolkning ved spørsmål om tidligere gjennomgått hepatitt A eller vaksinasjon (ved denne problemstillingen utføres ikke S-Anti-HAV IgM):

S-Anti-HAV total

Klinisk situasjon

Negativ

Ikke tidligere HAV-infeksjon. Ikke beskyttet mot hepatitt A.

Positiv

Immunitet etter tidligere gjennomgått HAV-infeksjon eller vaksinasjon.

Merknad

Analysen skiller ikke mellom IgM og IgG. Ved spørsmål om akutt hepatitt A gjøres i tillegg S-Anti-HAV IgM. Ved spørsmål om tidligere gjennomgått hepatitt A og når Hepatitt A vaksinekontroll er rekvirert, gjøres ikke S-Anti-HAV IgM. Det er derfor viktig med tydelig angivelse av klinisk problemstilling på rekvisisjonen.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 716
  • Forkortet analysenavn: ANTI-HAV
  • NLK-kode: NPU02344