Hopp til hovedinnhold

S-Anti-HAV IgM

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Hepatitt A virus (HAV) IgM

Alternativt navn: Hepatitt A virus (HAV) IgM-antistoff

Indikasjoner

S-Anti-HAV IgM analyseres automatisk ved rekvirering av Hepatitt A. Spesifikke IgM-antistoffer mot hepatitt A virus opptrer i tidlig fase av en hepatitt og indikerer aktuell eller nylig HAV-infeksjon. Senere utvikles også spesifikke IgG-antistoffer som vedvarer livet ut og som gir beskyttelse mot ny smitte.

Tolkning

Analysen er kvalitativ og resultatene angis som negativ, grenseverdi eller positiv. Hepatitt A-IgM antistoffer kan påvises omtrent samtidig med symptomene og persisterer i 2-6 måneder etter symptomdebut. Hos enkelte pasienter kan lave IgM-verdier bestå lang tid etter gjennomgått infeksjon. Grenseverdi kan derfor ikke tas til inntekt for en aktuell hepatitt A. Også et positivt resultat må vurderes med en viss forsiktighet. Falske positive resultater forekommer en sjelden gang, blant annet ved alkoholisk leveraffeksjon og andre infeksjon med andre virus tilhørende herpesgruppen.

Merknad

Analysen kan ikke benyttes for å vurdere om en pasient tidligere har vært HAV-smittet, eller som grunnlag for å vurdere om vaksine er aktuelt eller ikke.

Melding

Akutt hepatitt A-infeksjon skal meldes nominativt til:
Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS), Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo.
Meldeskjema lastes ned fra FHI’s hjemmeside.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 706
  • Forkortet analysenavn: HAV-IGM
  • NLK-kode: NPU12181