Hopp til hovedinnhold

Emballasjeforskrifter

Krav til forsendelse av biologisk materiale

Riktig håndtering og forsendelse av biologisk materiale er viktig av hensyn til pasienter, post-, transport- og laboratoriepersonale. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) har gitt ut en praktisk orientering om regelverket for håndtering og forsendelse av biologisk materiale.
''Regler for forsendelse av biologiske preparater'' (IK-2272), og ''Biologiske preparater i posten-rapport'' (IK26/88).

Sendingene skal leveres over skranke ved postkontor, ikke legges i postkasse. Det skal tilstrebes kort forsendelsestid.

Avsender står ansvarlig for korrekt forsendelse. Melding om feilaktig emballert prøve sendes avsenderen. Skader som følge av feilemballering kan føre til erstatnings- og/eller straffeansvar.

Biologisk materiale skal i de aller fleste tilfelle klassifiseres som farlig gods, kategori B, klasse 6.2.

Biologisk materiale, kategori B er tillatt sendt i posten.

Krav til merking og emballering ved forsendelse av biologisk materiale i kategori B.

1. Emballasjen skal bestå av minst fire komponenter:

  • Lekkasjesikker primærbeholder (prøverør/prøvebeholder)
  • Lekkasjesikker sekundæremballasje (hylse med absorberende materiale)
  • Støtdempende materiale mellom sekundær- og ytteremballasje, evt. mellom primær- og sekundæremballasje.
  • Ytteremballasje

2. Merking av ytteremballasjen:

  • Avsenders navn, adresse og telefonnummer
  • Mottakers navn og adresse
  • Merkes med symbolet UN 3373, BIOLOGISK STOFF; KATEGORI B

Referanse:
Veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale

Gjenbruk
Skadet eller kontaminert beholder og emballasje skal ikke brukes om igjen.