Hopp til hovedinnhold

Hjemmeprøver

 

Hjemmeprøvetakere ved Fürst

I spesielle tilfeller kan våre prøvetakere reise hjem til pasienten for å ta blodprøver. Dette gjelder pasienter som av ulike årsaker har vanskelig for å komme seg ut.

Tilbudet er begrenset til kun å gjelde fastlegekontor som benytter Fürst som hovedleverandør for laboratorietjenester. Av praktiske hensyn gjelder dette kun i Oslo, Bergen samt i Sandefjord-distriktet.

Det må påregnes 2-3 ukers ventetid før besøk.

Vi tilbyr fortrinnsvis elektronisk rekvirering av hjemmeprøver via Forum. Ta kontakt med markedsavdelingen for installering/oppdatering, tlf. 22 90 96 69.

Eventuelt kan ferdig utfylt rekvisisjon med telefonnummer til pasienten, pårørende eller hjemmesykepleier sendes i egen konvolutt merket "hjemmeprøver" til:

Fürst Medisinsk Laboratorium
v/Hjemmeprøvekontoret

Søren Bulls vei 25,

1051 Oslo

Damgårdsveien 16,

5058 Bergen

Dronningensgate 3,

3211 Sandefjord

 

Send rekvisisjonen til det kontoret som skal utføre prøvetakingen.

Ved gjentatt prøvetaking påføres også varighet (maks 1 år), hyppighet og pasientens telefonnummer.
Pasienten må betale egenandel kr. 61,- for hvert besøk.

Prøvetaking i pasientens hjem i høytider:

Når besøket faller på røde kalenderdager, i romjulen eller i påskeuken, utgår dette besøket.

Sykehjem

Vi utfører prøvetaking i sykehjem og ulike institusjoner etter forhåndsavtale, primært i Oslo, Akershus, Vestfold og Bergen.