Hopp til hovedinnhold

S-Zuklopentiksol

Norsk bruksnavn: P-Zuklopentiksol

Preparat: Cisordinol

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
5–50nmol/L

Tolkning

Det angitte terapeutiske området er primært etablert for bruk av zuklopentixol ved vedlikeholdsbehandling av psykoser. Høyere serumkonsentrasjoner av zuklopentixol kan være nødvendig ved behandling av akutte psykoser. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: ca 20 timer.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 445
  • Forkortet analysenavn: ZUKLOPEN
  • NLK-kode: NPU03962