Hopp til hovedinnhold

S-Zopiklon

Preparat: Imovane, Zopiklon, Zopiclone, Zopitin

Indikasjoner

Kontroll, misbruk, bivirkninger.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
<50nmol/L

Tolkning

Terapeutisk område er basert på serumkonsentrasjoner som normalt oppnås ved terapeutiske doser. Medikamentet er potent og en serumkonsentrasjon på 150 nmol/L kan gi en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: 4 - 6 timer.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Zopiklon
  • NLK-kode: NPU08837
  • Analysenummer: 407
  • Forkortet analysenavn: ZOPIKLON