Hopp til hovedinnhold

VRE screening

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: Us-VRE dyrkning

Alternativt navn: Vankomycinresistent enterokokk

Indikasjoner

Enterokokker er en del av normalfloraen i tarm. Den kan derfor også finnes på hud og slimhinner i underlivet. Bakteriene kan forårsake sykdom og i helseinstitusjoner har slik sykdom utviklet seg til å bli et økende problem. Behandling av slik sykdom kan være vanskelig fordi bakterien ofte kan være resistent overfor vanlig brukte antibiotika. Det er derfor viktig å avklare forekomst av vankomycinresistens både på grunn av konsekvensene dette vil kunne ha både for behandling og den smittevernmessig oppfølgingen.

Folkehelseinstituttet har publisert nasjonale anbefalinger for håndtering av VRE i helseinstitusjoner. Følgende pasientgrupper er anbefalt undersøkt før innleggelse i helseinstitusjon:

  • Alle pasienter som i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden.
  • Alle pasienter som har vært innlagt ved norsk eller nordisk helseinstitusjon med pågående VRE-utbrudd.

Tolkning

Positivt svar er forenlig med bærertilstand eller sykdom forårsaket av VRE. Oppfølging bør skje i samråd med fastlege/smittevernlege.

Melding

Ved funn av mistenkt VRE i laboratoriet vil denne bli sendt spesiallaboratorium for videre analyse.

Mer informasjon

  • Analysenummer: U60
  • Forkortet analysenavn: VRESCREE
  • NLK-kode: NPU57665