Hopp til hovedinnhold

S-Vortioksetin

Preparat: Brintellix

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger og terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
20–100nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområde. Vortioksetin metaboliseres via enzymet CYP2D6. Pasienter som har redusert metabolisme via CYP2D6, enten pga. mutasjoner i enzymet eller som følge av samtidig bruk av CYP2D6-hemmer, vil få økt serumkonsentrasjon av vortioksetin og økt risiko for bivirkninger. Pasienter med rask metabolisme via CYP2D6 vil ha økt risiko for terapisvikt.
Halveringstid: ca 66 timer.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Vortioksetin
  • NLK-kode: NPU29832
  • Analysenummer: D11
  • Forkortet analysenavn: VORTIOKS