Hopp til hovedinnhold

S-Vitamin K

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Vitamin K1, fyllokinon

Indikasjoner

Vurdering av ernæringsstatus ved malabsorpsjon der det er fare for lavt opptak av fettløselige vitaminer.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
0,1–2,2µg/L

Tolkning

Lav konsentrasjon sees ved malabsorpsjon f. eks. ved gallegangsokklusjon, kronisk lever- eller pankreassykdom, Mb. Crohn og cystisk fibrose. Dessuten lavt nivå ved dårlig kosthold. "Grønne" grønnsaker og matoljer har høyt nivå av vitamin K.

Vitamin K's hovedfunksjon er i dannelsen av koagulasjonsfaktorer. Dette måles med analysen INR. Personer som bruker warfarin antikoagulasjonsbehandling skal ha et kosthold uten store variasjoner i inntak av vitamin K. Vitamin K synes også å ha betydning i oppbyggingen av skjelettet.

Merknad

Metoden analyserer ikke vitamin K2 (menakinon).

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00
  • Analytisk variasjonskoeffisient: 7,4 %
  • Biologisk variasjonskoeffisient: 38 %
  • Total variasjonskoeffisient: 38,7 %
  • Norsk bruksnavn: P-Vit K1 (Fyllokinon)
  • NLK-kode: NPU19889
  • Analysenummer: 497
  • Forkortet analysenavn: S-VIT K