Hopp til hovedinnhold

S-Vitamin E

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Vit E (Tokoferol (alfa))

Alternativt navn: Alfa-tocopherol

Indikasjoner

Utredning av eventuell vitamin E-mangel, f eks som følge av feilernæring, som ledd i utredning av malabsorpsjon og ved uklare nevrologiske lidelser.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
13–19 år14–23µmol/L
≥ 20 år12–42µmol/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Lav konsentrasjon sees ved mangelfull ernæring og mal- absorpsjon, men kan også være en følge av høyt oksidativt stress. Vitamin E transporteres i blodet bundet til lipoproteiner, og nivået er derfor til en viss grad avhengig av lipoproteinkonsentrasjonen, særlig av LDL. Ved lav vitamin E og lave lipoproteiner vil vitamin E/kolesterol > 3,0 bety adekvat vitamin E-status.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon