Hopp til hovedinnhold

S-Vitamin A

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Vit A (Retinoler)

Alternativt navn: Retinol

Indikasjoner

1) Vurdering av ernæringsstatus, spesielt ved sykdommer som påvirker absorpsjon og omsetning av de fettløselige vitaminene.

2) Kontroll ved behandling med store doser vitamin A.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
1,3–3,5µmol/L

Referanseområdet gjelder for voksne. Barn kan ha lavere verdier.

Tolkning

A-vitamin lagres i leveren, og serumverdiene gjenspeiler i liten grad kroppens lager av vitamin-A. Små barn med høyt inntak av industrifremstilt grøt, morsmelkerstatning, tran og leverpostei kan få inntak av vitamin-A over anbefalt nivå.

Lave verdier:

Vitamin-A mangel er et stort problem globalt sett, men er svært sjeldent i vår del av verden. Lave verdier kan ses ved faste/sult, langvarig fettmalapsorpsjon, leversykdom eller inflammatoriske prosesser. WHO definerer verdier under 0,7 mikromol/L som mangel, men funksjonell mangel (redusert mørkeadaptasjon) er også sett ved høyere verdier.

Høye verdier:

Det er dårlig korrelasjon mellom A-vitaminstatus og serumnivåer. Toksisitet grunnet for høyt inntak av vitamin-A er en klinisk diagnose, og kan forekomme både akutt og etter langvarig forhøyet inntak. Høy serumkonsentrasjon kan støtte en klinisk mistanke om forgiftning.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon