Hopp til hovedinnhold

S-Vitamin A

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Retinol

Indikasjoner

1) Vurdering av ernæringsstatus, spesielt ved sykdommer som påvirker absorpsjon og omsetning av de fettløselige vitaminene og

2) kontroll ved behandling med store doser vitamin A.

Referanseområde

KjønnReferanseområdeEnhet
Kvinne>0,7µmol/L
Mann>0,7µmol/L

Tolkning

Normalt er det samsvar mellom nivåene av vitamin A og RBP. Lave verdier sees ved faste/sult, langvarig fettmalabsorpsjon, leversykdom og inflammatoriske prosesser. Ved uttalt proteinmangel vil vitamin A kunne være redusert pga nedsatt RBP. Høye verdier av vitamin A kan sees ved tilførsel av store doser vitaminer, f eks ved behandling av barneleukemier.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00
  • Analytisk variasjonskoeffisient: 9,6 %
  • Biologisk variasjonskoeffisient: 6,1 %
  • Total variasjonskoeffisient: 11,4 %
  • Norsk bruksnavn: P-Vit A (Retinoler)
  • NLK-kode: NPU03357
  • Analysenummer: 491
  • Forkortet analysenavn: S-VIT A