Hopp til hovedinnhold

Viruspanel (feces)

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternative navn: Adenovirus, Astrovirus, Norovirus, Rotavirus

Indikasjoner

Diaré. Mistanke om infeksiøs tarmsykdom. Smitteoppsporing.

Tolkning

Prøven analyseres med multiplex-PCR, det vil si at det letes etter flere mikrober i samme analyseoppsett. Prøven undersøkes med hensyn på Adenovirus, Astrovirus, Norovirus og Rotavirus.

Mer informasjon

  • Analysenummer: N49
  • Forkortet analysenavn: VIRUSPAN