Hopp til hovedinnhold

S-Venlafaksin total

Norsk bruksnavn: P-Venlafaksin

Preparat: Efexor

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

400 - 2000 nmol/L (sum venlafaxin + O-demetylvenlafaxin)

Tolkning

To metabolitter (O-demetylvenlafaksin (farmakologisk aktiv) og N-demetylvenlafaksin) bestemmes også.
Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Visse avvik i forholdet mellom modersubstans og de to metabolittene kan også innebære økt risiko for bivirkninger. Se www.psykofarmakologi.no for ytterligere informasjon. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: venlafaksin: ca 5 timer, O-demetylvenlafaksin: ca 11 timer.

Merknad

Konsentrasjon av metabolittene O-demetylvenlafaksin og N-demetylvenlafaksin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 384
  • Forkortet analysenavn: VENLAFAX
  • NLK-kode: NPU09090