Hopp til hovedinnhold

S-Valproat

Norsk bruksnavn: P-Valproat

Preparat: Deprakine, Orfiril

Alternativt navn: Natrium-valproat

Indikasjoner

Start og kontroll av epilepsibehandling med valproat.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
300–700µmol/L
Varsling: Verdier over 900 µmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.
Halveringstid: 10 - 15 t.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP)

Mer informasjon

  • Analysenummer: 101
  • Forkortet analysenavn: S-VALPRO
  • NLK-kode: NPU03735