Hopp til hovedinnhold

S-Urinsyre

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Urat

Alternativt navn: Urat

Indikasjoner

Kontroll av pasienter som behandles med tiazider og cytostatika, særlig ved leukemi. Arthritis urica. Juvenil hyperurikemi (Lesh-Nyhans syndrom). Xantinuri.

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
Kvinne12–18 år153–349µmol/L
Mann12–18 år156–454µmol/L
Kvinne19–49 år155–350µmol/L
Mann≥ 19 år230–480µmol/L
Kvinne≥ 50 år155–400µmol/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved de fleste tilfelle av arthritis urica, juvenil hyperurikemi, leukemi, polycytemi, pernisiøs anemi, pneunomi, nyreinsuffisiens, inanisjon, behandling med tiaziddiuretika. Lave verdier ved xantinuri, leverinsuffisiens, behandling med allopurinol, probenicid, kortison og store doser med salisylater.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon