Hopp til hovedinnhold

S-Urinstoff

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Karbamid

Alternative navn: Karbamid, urea, BUN - blood urea nitrogen

Indikasjoner

Vurdering av protein- og aminosyreomsetning. Væskebalanse. Nyrefunksjon. Vurdering av toksemigraden ved uremi.

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
Kvinne10–17 år2,6–6,8mmol/L
Mann10–17 år2,6–7,5mmol/L
Kvinne18–49 år2,6–6,4mmol/L
Mann18–49 år3,2–8,1mmol/L
Kvinne≥ 50 år3,1–7,9mmol/L
Mann≥ 50 år3,5–8,1mmol/L
Fullstendig referansetabell
Varsling: Verdier over 40 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved nedsatt glomerulusfiltrasjon og ved økt proteinkatabolisme pga nedbryting av vevsproteiner, postoperativt, hematomer, febertilstander, sengeleie, traumaer og væsketap. Lave verdier ved leverinsuffisiens og ved økt vevsanabolisme. Lave verdier under graviditet. Se Nyrefunksjonen.

Merknad

Ved S-Urinstoff >40 mmol/L vil S-Kalium og S-Kreatinin tilleggsrekvireres automatisk.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon