Hopp til hovedinnhold

U-Urin stix

Alternativt navn: Ustiks, u-stix, ustix, urinstix

Indikasjoner

Utredning av tilstander som påvirker nyrefunksjon og urinveier.

Referanseområde

 

Analyse

Arbitrære enheter

SI-enheter

U-Leukocytter (476)

Neg

< 8/µL

1+

8-43/µL

2+

43-98/µL

3+

98-313/µL

4+

> 313/µL

U-Nitritt (477)

Neg

< ca. 13 µmol/L

Pos

> ca. 13-22 µmol/L

U-Protein (478)

Neg

< 0,08 g/L

Spor

0,08-0,23 g/L

1+

0,23-0,74 g/L

2+

0,74-2,0 g/L

3+

> 2,0 g/L

U-Glukose (479)

Neg

< 2,8 mmol/L

1+

2,8-9,8 mmol/L

2+

9,8-21 mmol/L

3+

21-42 mmol/L

4+

> 42 mmol/L

U-Ketoner (480)

Neg

< 0,25 mmol/L

1+

0,25-1,0 mmol/L

2+

1,0-2,75 mmol/L

3+

2,75-6 mmol/L

4+

6-12 mmol/L

5+

> 12 mmol/L

U-Blod (481)

Neg

< 5/µL

Spor

5-18/µL

1+

18-53/µL

2+

53-140/µL

3+

> 140/µL

Tolkning

Leukocytter: Ved urinveisinfeksjon kan man forvente positiv test hos rundt 80 % av pasientene. Dersom både leukocytter og nitritt er negativ, er negativ prediktiv verdi 93 %. Leukocytt-feltet kan også bli positivt ved tilblanding av vaginalsekret i urinen. Tilstedeværelse av cefalosporiner eller tetracycliner kan gi falskt negativt resultat.

Nitritt: Positiv test tyder på tilstedeværelse av gram-negative bakterier. Negativ test utelukker ikke bakteruri. Falskt negativt resultat kan ses dersom urinen har vært i blæren i kort tid (<ca. 4 timer). Testen er avhengig av tilstedeværelse av nitrat i kosten (finnes i grønnsaker) som bakteriene kan redusere til nitritt. Sensitiviteten er på rundt 50%, spesifisiteten på over 90%. Se også under leukocytter.

Protein: Positiv test ved en rekke tilstander, som for eksempel feber, nyresykdom og urinveisinfeksjon. Metoden er mer sensitiv for albumin enn for andre proteiner, slik at proteinuri ikke kan utelukkes ved negativ test. Ved nedsatt nyrefunksjon gir albumin/kreatinin-ratio (U-AKR) et bedre bilde av proteinurien enn urinstiks alene.

Glukose: Hos personer med normal nyrefunksjon vil en stigning i plasma-glukose over ca. 10mmol/L medføre patologisk glukosuri. Ved nedsatt GFR kan glukosuri mangle selv om plasma-glukose overstiger 10 mmol/L.

Ketoner: Positiv ved økt utskillelse av ketoner i urinen. Dette skjer blant annet ved diabetisk ketoacidose, langvarig faste og alkoholforgiftning.

Blod: Reagerer på hemoglobin og myoglobin. Hematuri kan ha flere årsaker, blant annet intravasal hemolyse og nyreskade. Vær obs på falske positive som følge av tilblanding av menstruasjonsblod. Ulike typer urinstiks har ulikt omslagsområde for hvilken mengde hemoglobin/myoglobin som gir utslag på 1+, 2+ osv. Dette er viktig å være klar over ved vurdering av mikroskopisk hematuri og eventuell henvisning. Myoglobin kan finnes i urinen ved skade på skjelettmuskelceller.

  • Norsk bruksnavn: U-Strimmeltest
  • NLK-kode: NPU14924
  • Analysenummer: 070
  • Forkortet analysenavn: U-KJEM