Hopp til hovedinnhold

Ureaplasma urealyticum

Indikasjoner

Ureaplasma urealyticum tilhører den normale genitale floraen hos både menn og kvinner. Den finnes hos ca. 70 % av seksuelt aktive. U. urealyticum har liten sykdomsfremkallende evne og dens rolle ved sykdom er usikker. Bakterien har blitt assosiert med infeksjon i urinrør (uretritt) og livmorhals (cervicitt). Testing på U. urealyticum er kun aktuelt i tilfelle hvor pasienten har symptomer på uretritt eller cervicitt og hvor andre agens som klamydia, gonokokker og Mycoplasma genitalium ikke er påvist.

Tolkning

Positivt svar betyr ikke nødvendigvis behandlingskrevende Ureaplasma urealyticum-infeksjon.
Svaret må sammenholdes med klinisk bilde.

Merknad

Analysen utføres kun etter spesiell avtale.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 692
  • Forkortet analysenavn: UREAPLAS