Hopp til hovedinnhold

U-Protein total

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Protein

Alternativt navn: Totalprotein i urin

Indikasjoner

Vurdering og oppfølging av proteinuri. Innledning til oppkonsentrering og elektroforese av urinproteiner. Gjelder det kvalitativ vurdering av elektroforesemønster eller påvisning av Bence Jones protein, er det tilstrekkelig med morgenurin. Ved sammenlikninger i gjentatte prøver og kontroll av behandlingseffekt er prøve av døgnurin nødvendig.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
<0,10g/L

Tolkning

Høyeste verdier ved non-selektive glomerulære proteinurier, men også høye verdier i en del tilfelle med bevart selektivitet. Strimmeltest for protein kan være negativ og totalprotein likevel økt ved tubulær proteinuri og Bence Jones proteinuri. Se U-Elektroforese og det kliniske kapittelet om Monoklonale gammopatier.

Analytisk og biologisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

I spot-uriner bestemmes også kreatinin (i tillegg til den rekvirerte analytt) - som et mål på urinens konsentrasjon.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon