Hopp til hovedinnhold

U-Kalsium

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Kalsium

Alternative navn: Ca, kalsium i urin

Indikasjoner

Hyper- eller hypokalsemi. Nyresten. Sykdommer i gl. parathyreoideae. Osteomalasi.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
0,5–5,5mmol/L

Kalsiumutskillelsen i urin er kostavhengig.

Tolkning

Høye verdier ved tilstander med økt kalsium i serum når det ikke foreligger nyreinsuffisiens: hyperparathyreoidisme, Cushings syndrom, sarkoidose, hyperthyreose, vitamin D-forgiftning, myelomatose, skjelettmetastaser, akromegali, hurtig utviklet osteoporose, metabolsk acidose.

Lave verdier ved nyreinsuffisiens, vitamin D-mangel, hypoparathyreoidisme, metabolsk alkalose.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

Kreatinin måles alltid i urin i tillegg til kalsium, for å kunne vurdere urinens konsentrasjon.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon