Hopp til hovedinnhold

U-Kalium

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: U-Kalium

Alternative navn: K, kalium i urin

Indikasjoner

Utredning av hypo- og hyperkalemi, eller andre elektrolyttforstyrrelser. Oppfølging av intravenøs væskebehandling.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
10–150mmol/L

Tolkning

Prøvesvaret skal tolkes sammen med måling av kalium i serum. Normalt forventes høyt kalium i urin ved hyperkalemi og lavt kalium i urin ved hypokalemi. Høyt kalium i urin ved samtidig hypokalemi tyder på økte kaliumtap i urin, f.eks. ved diuretikabehandling.

Lavt kalium i urin ved hyperkalemi tyder på at nyrene ikke klarer å skille ut nok kalium.

Merknad

Kreatinin måles alltid i urin i tillegg til kalium, for å kunne vurdere urinens konsentrasjon.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon