Hopp til hovedinnhold

S-TSH

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-TSH

Alternative navn: Tyreoideastimulerende hormon, tyrotropin

Indikasjoner

Utredning og kontroll av tyreoideafunksjon. Kontroll etter gjennomgått tyreoiditt og behandlet hypertyreose.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
11–18 år0,50 - 4,6mU/L
≥ 19 år0,20 - 4,0mU/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved primær hypotyreose. Lave verdier ved hypertyreose og ved hypofysesvikt. Ved substitusjonsbehandling med tyroksin bør TSH ligge innenfor referanseområdet. TSH-stiger med alderen, slik at TSH omkring øvre referansegrense vil være et adekvat behandlingsmål hos eldre. Se Tyreoideafunksjonen.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon