Hopp til hovedinnhold

B-Trombocytter

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: B-Trombocytter

Alternative navn: Blodplater, TPK trombocytt partikkel konsentrasjon

Indikasjoner

Utredning av blødningstilstander. Utredning av myeloproliferative tilstander. Vurdering av benmargens funksjon. Kontroll ved cytostatikabehandling. Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon.

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
11–17 år190–460x 10E9/L
Kvinne≥ 18 år165–387x 10E9/L
Mann≥ 18 år145–348x 10E9/L
Fullstendig referansetabell

Referanse er Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi.

Varsling: Verdier under 20 x 10^9/L og over 1500 x 10^9/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Økte verdier

Økte verdier kan forekomme etter operasjoner, traumer, splenektomi, ved noen tilfeller av jernmangel, ved akutte og kroniske inflammasjoner og ved myeloproliferative syndromer.

Lave verdier

Redusert produksjon: Benmargssykdom (f.eks. aplastisk anemi og leukemi), benmargshemmende stoffer (f.eks. cytostatika), mangel på vitamin B12 og folat, alvorlig leversykdom med redusert produksjon av trombopoietin.

Redusert trombocyttlevetid: Immunologisk trombocytopeni (ITP), systemisk lupus erythematosus (SLE), trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT), medikamentindusert trombocytopei (f.eks. heparinindusert trombocytopeni), og ulike typer infeksjon.

Endret fordeling av trombocytter: splenomegali.

Arvelig trombocytopeni: (flere tilstander).

Pseudotrombocytopeni: Falskt for lave verdier grunnet in vitro trombocyttaggregater, som regel forårsaket av antistoffer som er aktive i nærheten av EDTA. Ved tilfeldig funn av trombocytter < 100 lages det et blodutstryk for å kontrollere at funnet ikke er falskt og skyldes aggregering av trombocytter i prøven. I disse tilfellene får ikke rekvirent svar på analysen før det lave antallet trombocytter er bekreftet i blodutstryk. Ved funn av pseudotrombocytopeni må analysen gjentas etter ny prøvetaking i citratrør.

Merknad

Ved interferens i prøven kan rutinemetoden gi feil resultat og prøven vil da bli reanalysert med en alternativ metode. Denne har noe større usikkerhet enn oppgitt analytisk variasjonskoeffisient. Usikkerheten for alternativ metode er medisinsk vurdert og er ikke av klinisk betydning for pasienten.

Ved funn av trombocytter <100 eller >700 x109/L, vil trombocytter etterrekvireres dersom funnet er ukjent.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon