Hopp til hovedinnhold

S-Trimipramin

Preparat: Surmontil

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
100–800nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 10 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Trimipramin
  • NLK-kode: NPU04869
  • Analysenummer: 385
  • Forkortet analysenavn: TRIMIPRA