Hopp til hovedinnhold

S-Testosteron

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Testosteron

Indikasjoner

Mannlig infertilitet. Pubertas praecox eller tarda. Impotens. Mistanke om androgenpåvirkning hos kvinner så som ved infertilitet, menstruasjonsforstyrrelser, hirsutisme eller virilisering.

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
Kvinne<3,0nmol/L
Mann≥ 14 år8 - 35nmol/L

Tolkning

Høye verdier kan sees ved testosteronbehandling, hormonproduserende tumores og hos kvinner også ved kongenitt binyrebarkhyperplasi. Hos kvinner med hirsutisme finnes forhøyet testosteron i ca. 1/3 av tilfellene. Den vanligste årsaken er polycystisk ovarialt syndrom hvor både testosteron og LH er lett forhøyet. Testosteronverdier over 5-6 nmol/L hos kvinner kan gi mistanke om ovarialtumor. Lave verdier av testosteron kan sees ved sykdom i testiklene (primær gonadesvikt) eller ved sviktende gonadotropinproduksjon (sekundær gonadesvikt). I det første tilfelle vil LH være høy, i det andre lav. Se Hypofyse- og kjønnshormoner.

Merknad

Serumkonsentrasjonen av testosteron er til en viss grad avhengig av SHBG-konsentrasjonen. Forholdet testosteron/SHBG er et brukbart mål for fritt testosteron. Det kan derfor være viktig å medbestemme SHBG i situasjoner der proteinbinding kan variere.

Fri testosteron indeks (FTI) beregnes på følgende måte: FTI = testosteron (nmol/l) x 10/SHBG (nmol/l).

På grunn av døgnvariasjon, bør prøven tas om morgenen.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon