Hopp til hovedinnhold

B-SR

Norsk bruksnavn: B-SR

Alternative navn: Senkningsreaksjon, ESR - erythrocyte sedimentation rate

Indikasjoner

Generell screening på organisk sykdom. Kontroll av forløp, eventuelt behandlingseffekt ved sykdom som har gitt forhøyet SR.

Referanseområde

KjønnAlderReferanseområdeEnhet
Kvinne0–49 år<20mm
Mann0–49 år<15mm
Kvinne≥ 50 år<25mm
Mann≥ 50 år<20mm

Tolkning

SR > 30 mm betyr oftest organisk sykdom. SR > 70 mm betyr oftest alvorlig organisk sykdom. Normal SR utelukker ikke organisk sykdom, ikke engang alvorlig organisk sykdom. Ved særlig lave verdier (0 - 1 mm) bør polycytemi overveies. Se SR-økning uten kjent årsak.

Merknad

Dersom det ved våre prøvetakingsenheter er problemer med å få tilstrekkelig mengde blod for måling av SR, gjør vi i stedet rutinemessig CRP.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 003
  • Forkortet analysenavn: B-SR
  • NLK-kode: NPU03404