Hopp til hovedinnhold

S-Sertralin

Norsk bruksnavn: P-Sertralin

Preparat: Zoloft

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
20–250nmol/L

Tolkning

Metabolitt med lav farmakologisk aktivitet (demetylsertralin) bestemmes også for å gi innblikk i metabolismen til medikamentet og lette tolkningen av besvarelsen. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 22 - 36 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten demetylsertralin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 383
  • Forkortet analysenavn: SERTRALI
  • NLK-kode: NPU09364