Hopp til hovedinnhold

U-Schistosoma i urin

Alternativt navn: Schistosomiasis, bilharzia, sneglefeber, egg, parasitter i urin

Indikasjoner

Hematuri etter bading i ferskvann i endemiske strøk. Høye verdier av eosinofile blodlegemer ses svært ofte i tidlig stadium.

Schistosomiasis er en markinfeksjon som vanligvis gir kronisk sykdom og er svært utbredt i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Prøver uten relevante kliniske opplysninger undersøkes ikke.
Prøven mikroskoperes med henblikk på Schistosoma haematobium egg. 

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Positive prøver besvares med funn av Schistosoma haematobium egg.

Merknad

Mikroskopi har lav sensitivitet. Og egg i urin eller fæces ses tidligst ca. 9 uker etter smitte.

Det kan være aktuelt med serologisk undersøkelse. Dette tilbys ikke i Norge. Antistoffer kan tidligst påvises fra mellom 2 og 16 uker etter smitte.

Melding

Funn av Schistosoma haematobium er ikke meldepliktig.

  • Norsk bruksnavn: U-Parasitter (cyste+ormeegg)
  • NLK-kode: NPU28960
  • Analysenummer: U37
  • Forkortet analysenavn: PARAURIN