Hopp til hovedinnhold

S-SARS-CoV-2 Antistoff

Norsk bruksnavn: P-SARS-CoV-2 nucleoprotein antistoff, P-SARS-CoV-2 spike IgG

Alternative navn: SARS-CoV-2 spike IgG, SARS-CoV-2 IgG, covid-19 spike IgG, covid-19 IgG, SARS-CoV-2 nukleokapsid total (IgM+IgG), covid-19 nukleokapsid total (IgM+IgG), SARS-CoV-2 nukleoprotein total (IgM+IgG), covid-19 nukleoprotein total (IgM+IgG), SARS-CoV-2 nukleokapsid antistoff, SARS-CoV-2 nukleoprotein antistoff

Indikasjoner

SARS-CoV-2 gir feber, tretthet, hoste, nesetetthet, rennende nese, vondt i halsen og evt. redusert smaks- og luktesans og diaré. Asymptomatisk infeksjon forekommer.

Analysene er uegnet til påvisning av covid-19 i tidlig fase av sykdommen. Da anbefales påvisning av viruset med PCR i nasofarynxpensel eller halspensel, evt. spytt (etter avtale). Ved vurdering av smittsomhet er det også PCR-analysen som skal brukes.

Antistofftesting kan brukes som tilleggsanalyse der PCR er negativ eller usikker, og til å påvise gjennomgått infeksjon hos de som ikke har blitt tilbudt PCR-analyse. IgG-analysen kan også brukes til epidemiologisk overvåkning (utbredelse av viruset).

Med den kunnskapen man har i dag har antistofftest begrenset verdi for verifisering av beskyttende immunitet mot covid-19. Antistofftesting etter vaksinasjon anbefales derfor bare for spesielle pasientgrupper etter medisinsk vurdering. Hos immunsupprimerte kan påvisning av T-celleimmunitet være aktuelt. Dette er bare tilgjengelig i forskningssammenheng.

På prøver som er positive på SARS-CoV-2 spike IgG etterrekvireres SARS-CoV-2 nukleoprotein total (IgM+IgG) for å kunne skille mellom gjennomgått sykdom og vaksinasjon. Denne analysen er positiv hos de som har gjennomgått covid-19, ikke hos vaksinerte.

Tolkning

Analysene påviser antistoffer etter infeksjon og vaksinasjon.

SARS-CoV-2 spike IgG

IgG dukker opp 1-4 uker etter sykdomsstart eller vaksinasjon. En målbar antistoffrespons kort tid etter vaksinering betyr ikke at det foreligger full beskyttende effekt. Et negativt IgG-svar etter vaksinasjon eller sykdom kan skyldes at prøven er tatt for tidlig. Det kan også skyldes at den anvendte testen ikke viser antistoffer hos denne personen. Studier har vist at mange av disse pasientene utvikler T-celleimmunitet mot coronaviruset. En negativ IgG utelukker derfor ikke gjennomgått sykdom eller beskyttende effekt av vaksinen. En positiv spike IgG indikerer gjennomgått covid-19 eller vaksinasjon.

SARS-CoV-2 nukleokapsid IgM+IgG

For å påvise gjennomgått sykdom hos en vaksinert, må en annen analyse utføres (antistoffer mot nukleoprotein). Personer med IgG etter gjennomgått covid-19, vurderes å ha mindre risiko for smitte i minst 6 måneder etter sykdommen. Og hvis de blir smittet anses risikoen for alvorlig sykdom å være lav.

Vaksinerte vurderes å være mindre utsatt for sykdom. Det pågår studier for å avklare varigheten av beskyttelsen. Det er foreløpig ingen sikker sammenheng mellom målt antistoffrespons og beskyttende immunitet. Immunresponsen etter infeksjon og vaksinasjon er sammensatt, og involverer flere ulike deler av immunapparatet som sammen bidrar til beskyttelse. Antistoffer er den delen av immunresponsen som er enklest å måle, men disse utgjør kun èn del av den beskyttende immuniteten. Antistoffanalyser kan derfor per nå ikke benyttes til å avgjøre om personer er beskyttet mot infeksjon med SARS-CoV-2 eller som mål på vaksinerespons, og behov for eventuelle ekstra vaksinedoser må vurderes uavhengig av serologiske markører.

SARS-CoV-2 spike IgG

SARS-CoV-2 nukleoprotein total (IgM+IgG)

Tolkning

Negativ

Et negativt analysesvar utelukker ikke covid-19. Det kan gå flere uker før IgG kan påvises. Og det er ikke alle som utvikler påvisbart IgG. Det gjelder særlig de med milde symptomer.

Positiv

Negativ

Er vaksinert.

Positiv

Positiv

Har gjennomgått covid-19.

Serologi kan ikke brukes til å vurdere smittsomhet. Til dette brukes PCR-test.

Merknad

SARS-CoV-2 spike IgG:
Sensitivitet minst 14 dager etter symptomstart: 99, 4 %
Spesifisitet: 99,6 %

SARS-CoV-2 nukleoprotein total (IgM+IgG) har ikke like god sensitivitet som SARS-CoV-2 spike IgG, og antistoffene forsvinner raskere. Spesifisiteten er god.

Mer informasjon

  • Analysenummer: S22, S09
  • Forkortet analysenavn: SARSNUAS, SACOVIGG
  • NLK-kode: NPU59810, NPU59834