Hopp til hovedinnhold

S-Tramadol

Norsk bruksnavn: P-Tramadol

Preparat: Nobligan, Tramagetic, Trampalgin, Tramadol

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
<3000nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger.
Metabolitten, O-demetyltramadol, er aktiv og har smertelindrende effekt. Nivået av tramadol og metabolitt, samt forholdet mellom disse, har betydning for effekt og bivirkninger.
Halveringstid: Tramadol: 6 timer, O-demetyltramadol: 8 timer.

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten O-desmetyltramadol bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 395
  • Forkortet analysenavn: TRAMADOL
  • NLK-kode: NPU26840