Hopp til hovedinnhold

S-Ritalinsyre

Preparat: Ritalin, Concerta, Equasym, Mediknet, Delmosart, Metylfenidat

Indikasjoner

Kontroll av inntak, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
1000–4000nmol/L

Tolkning

Metylfenidat er svært ustabil i serum. Derfor bestemmes kun den inaktive metabolitten ritalinsyre.

Merknad

Metabolitt av metylfenidat.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Ritalinsyre
  • NLK-kode: NPU53237
  • Analysenummer: 399
  • Forkortet analysenavn: RITALISY