Hopp til hovedinnhold

S-Risperidon total

Alternativt navn: Risperdal

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

20 - 120 nmol/L (sum risperidon + paliperidon)

Tolkning

Farmakologisk aktiv metabolitt (paliperidon) bestemmes også. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: risperidon: 3 timer, paliperidon: 24 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten paliperidon bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP).

  • Norsk bruksnavn: P-Risperidon
  • NLK-kode: NPU04868
  • Analysenummer: 441
  • Forkortet analysenavn: RISPERID