Hopp til hovedinnhold

S-Reumatoid faktor

Logoen for Norsk Akkreditering

Alternativt navn: Reumafaktor, RF-latex test, RF, RF IgM-type

Indikasjoner

Utredning av reumatoid artritt, Sjögrens syndrom eller juvenil reumatoid artritt.

Referanseområde

ReferanseområdeEnhet
<20kU/L

Tolkning

Diagnosen reumatoid artritt settes på bakgrunn av kliniske og radiologiske funn sammen med anti-CCP. Reumatoid artritt kan deles inn i seropositiv og seronegativ etter forekomst av reumatoid faktor (RF), og gruppene har forskjellige symptomer, prognose og behandling. RF forekommer også ved Sjögren, juvenil reumatoid artritt og ved hepatitt C. Ca 5% av klinisk friske personer har påvisbar RF uten klinisk betydning Verdier mellom 20 og 40 x 10E3 IU/L må karakteriseres som tvilsomt positive. Se også Reumatologiske sykdommer.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00
  • Analytisk variasjonskoeffisient: 3,5 %
  • Biologisk variasjonskoeffisient: 8,5 %
  • Total variasjonskoeffisient: 9,2 %
  • Norsk bruksnavn: P-Revmatoid faktor
  • NLK-kode: NPU18350
  • Analysenummer: 087
  • Forkortet analysenavn: S-LATEX