Hopp til hovedinnhold

Pt-Laktosebelastning

Indikasjoner

Laktosebelastning anses ikke lenger indisert, og fra 30.5.14 vil vi ikke lenger utføre denne ved våre prøvetakingsenheter.
I stedet anbefales laktoseintoleranse gentest.

Referanseområde

≥ 1,4 mmol/L

Tolkning

Når man ved laktosebelastning finner nedsatt absorbsjon av laktose, kan det ikke trekkes konklusjoner når det gjelder årsaken til en eventuell malabsorbsjon. Det kan være ulike årsaker som:

1. Laktasemangel (genetisk)
2. Generell resorbsjonssvikt av karbohydrater (''flat'' glukosekurve ved glukosebelastning)
3. Reaktive forandringer i slimhinnen (forbigående resorbsjonssvikt etter f. eks. enteritter)
4. Malabsorbsjon av forskjellig genese (f. eks. cøliaki).

Det anbefales genetisk analyse av laktasegenet for å fastslå om det dreier seg om en genetisk laktasemangel. Ved sekundær laktasemangel normaliseres vanligvis laktaseaktiviteten når grunnsykdommen behandles. Ved stigning av S-Glukose på > 2,0 mmol/L er laktasemangel lite sannsynlig.

Merknad

Det anbefales å analysere fastende glukose før undersøkelsen.
Dersom fastende glukose er ≥ 9,0 mmol/L gis ikke laktose, og belastningen avbrytes.

Melding

Etter 30. mai 2014 utfører vi ikke lenger laktosebelastning ved våre prøvetakingsenheter.
For utredning av laktoseintoleranse, se laktoseintoleranse gentest.

Mer informasjon

  • Analysenummer: 255
  • Forkortet analysenavn: B-LAKTO1