Hopp til hovedinnhold

S-Protein total

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: S-Protein, total

Alternativt navn: Totalprotein i serum

Indikasjoner

Forstyrrelser i proteinmetabolisme eller elektrolyttbalanse. Inngår i proteinelektroforese.

Referanseområde

AlderReferanseområdeEnhet
9–17 år65–82g/L
≥ 18 år62–78g/L
Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved inntørring samt ved polyklonal og monoklonal immunglobulinøkning.

Lave verdier ved malnutrisjon, malabsorpsjon, proteintap ved nefrose eller proteintapende tarmsykdom. Totalprotein i serum er normalt noe lavere under graviditet.

Se eventuelt også det kliniske kapittelet om Monoklonale gammopatier.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon