Hopp til hovedinnhold

S-Progesteron

Logoen for Norsk Akkreditering

Indikasjoner

Infertilitet og menstruasjonsforstyrrelser. Under svangerskapet kan progesteronmålinger bidra til vurdering av placentafunksjonen.

Prøven tas om mulig 6 – 8 dager før forventet menstruasjon.

Referanseområde

 

ALDER

REFERANSEOMRÅDE

ENHET

Kvinner i fertil alder - follikelfase

<3

nmol/L

Kvinner i fertil alder - lutealfase

>15

nmol/L

Kvinner etter fertil alder

<3

nmol/L

Menn

<3

nmol/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier kan gi mistanke om progesteronproduserende tumor. Lave verdier ved anovulasjon eller defekt corpus luteumfunksjon. Se Hypofyse- og kjønnshormoner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00
  • Analytisk variasjonskoeffisient: 6,6 %
  • Biologisk variasjonskoeffisient: 18,5 %
  • Total variasjonskoeffisient: 19,6 %
  • Norsk bruksnavn: P-Progesteron
  • NLK-kode: NPU03242
  • Analysenummer: 131
  • Forkortet analysenavn: S-PROGES