Hopp til hovedinnhold

S-Progesteron

Logoen for Norsk Akkreditering
Norsk bruksnavn: P-Progesteron

Indikasjoner

Infertilitet og menstruasjonsforstyrrelser. Under svangerskapet kan progesteronmålinger bidra til vurdering av placentafunksjonen.

Prøven tas om mulig 6 – 8 dager før forventet menstruasjon.

Referanseområde

Fullstendig referansetabell

 

ALDER

REFERANSEOMRÅDE

ENHET

Kvinner i fertil alder - follikelfase

<3

nmol/L

Kvinner i fertil alder - lutealfase

>15

nmol/L

Kvinner etter fertil alder

<3

nmol/L

Menn

<3

nmol/L

Tolkning

Høye verdier kan gi mistanke om progesteronproduserende tumor. Lave verdier ved anovulasjon eller defekt corpus luteumfunksjon. Se Hypofyse- og kjønnshormoner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon