Hopp til hovedinnhold

Periodontitt (PCR)

Indikasjoner

Ved behandlingskrevende periodontitt er førstehåndsvalg profesjonell mekanisk rengjøring av rotoverflater og adekvat daglig munnhygiene. Tilleggsbehandling med antimikrobielle midler bør brukes restriktivt og helst først etter mikrobiologisk diagnostikk. Den molekylærbiologiske undersøkelsen tester for forekomst av fem vanlige patogene mikrober. Dersom det ønskes undersøkelse for sopp eller aerobe bakterier, skal dette sendes på pensel/transportmedium til dyrkning. Der det ønskes dyrkning av anaerobe bakterier med resistensbestemmelse skal dette sendes til spesiallaboratorium.

Tolkning

Behovet for antibiotikabehandling skal baseres både på klinikk (alvorlighetsgrad av periodontitt og risikofaktorer som røyking) og på mikrobiologisk diagnostikk. Ved funn av Aggregatibacter (Actinobacillus) actinomycetemcomitans (Aa), alene eller sammen med andre bakterier, foreligger ofte aggressiv periodontitt, og anbefalt regime er 500 mg amoksicillin og 400 mg metronidazol, begge tre ganger daglig i en uke. Dersom det ikke er funn av Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), men oppvekst av anaerobe bakterier, er anbefalt regime metronidazol alene. Se Periodontitt.

Merknad

Ved rekvirering av 961 Periodontitt, genereres automatisk analysene:

U80

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa)

U81

Porphyromonas gingivalis (Pg)

U82

Prevotella intermedia (Pi)

U83

Tannerella forsythia (Tf)

U84

Treponema denticola (Td)

  • Analysenummer: 961
  • Forkortet analysenavn: PERIODON