Hopp til hovedinnhold

S-Paliperidon

Norsk bruksnavn: P-Paliperidon (hydroksyrisperidon)

Preparat: Xeplion

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
20–120nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 25-49 dager ved terapeutiske doser (25-150mg).

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: D01
  • Forkortet analysenavn: PALIPERI
  • NLK-kode: NPU18359