Hopp til hovedinnhold

S-P1NP

Norsk bruksnavn: P-Prokollagen I (PINP)

Alternativt navn: N-terminalt propeptid av prokollagen type 1

Indikasjoner

Oppfølging og monitorering av behandling av osteoporose.

Bakgrunn

P1NP (N-terminalt propeptid av prokollagen type 1) er en markør som øker ved omsetning av benvev. Tilstander som gir økt resorpsjon og avleiring av ben, slik som osteoporose eller benbrudd, vil derfor gi økt P1NP.

Referanseområde

 

Kvinner >30 år

Referanseområde

Enhet

Premeopausale

20 - 100

µg/L

Postmenopausale

20 - 125

µg/L

Menn >30år

20 - 100

µg/L

*Basert på et dansk materiale med 1039 menn og 1043 kvinner Jørgensen NR et al. Osteoporos Int 2017:28:2103

Tre til seks måneder etter oppstart av osteoporosebehandling forventer man en reduksjon på 50% av P1NP-verdien. Ved antiresorptiv behandling bør verdien ligge i nedre tredel av referanseområdet, altså <35 µg/L.

Tolkning

Høyere verdier indikerer høy grad av benomsetning, lavere verdier indikerer lav grad av benomsetning. Tolkningen vil avhenge av hvilken type osteoporosebehandling som gis. Medikamenter som gir lavere benresorpsjon, for eksempel bisfosfonater, forventes å senke P1NP, mens medikamenter som virker anabolt på benvev, for eksempel PTH, forventes å øke P1NP.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

Signifikant forskjell
Ingen signifikant forskjell
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Bruk formatet 0,00

Mer informasjon