Hopp til hovedinnhold

S-Okskarbazepin-likarbazepin (MHD)

Norsk bruksnavn: P-Okskarbazepin

Preparat: Trileptal

Alternative navn: MHD, monohydroksykarbazepin, Okskarbazepin-likarbazepin

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

ReferanseområdeEnhet
12–140µmol/L

Tolkning

Okskarbazepin omdannes raskt til likarbazepin (monohydroksy-okskarbazepin MHD) som primært er ansvarlig for den farmakologiske effekten. Derfor oppgis kun serumkonsentrasjonen av likarbazepin.
Terapeutisk område er etablert for preparatets hovedindikasjon. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: 9 timer

Merknad

Det er metabolitten likarbazepin som analyseres.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Mer informasjon

  • Analysenummer: 388
  • Forkortet analysenavn: OKSKARBA
  • NLK-kode: NPU03902